Ushersyndroom

Een initiatief ter bevordering van de kennis over Usher, onder leiding van Ivonne Bressers en Maartje de Kok. Ze proberen via campagnes geld in te zamelen om onderzoek te bekostigen. 

Logo   ushersyndroom

Ik heb geholpen met de creatie van een logo, een beeld. Hierin heb ik geprobeerd de zicht- en gehoorproblemen van een Usher te visualiseren. Een kernachtig beeld over zichtlijnen en gehoorgolven.

Usher ● Nederland

Kennisgebieden
Design
Tools
Illustrator